Предлагаме модерно и професионално обслужване на малки и средни предприятия при стриктно спазване на българското законодателство и защита на интересите на нашите клиенти:

• Счетоводно и данъчно обслужване
• Човешки расурси, обработка на заплати
• Регистрация по ЗДДС
• Регистрация на фирми
• Административни услуги
• Съдействие при изготвянето и
получаването на различни видове документи
в различни области
• Посредничество пред различни
организации и институции