Наши клиенти са български и чуждестранни физически и юридически лица. Счетоводна кантора „ЕЛИТ КОНСУЛТ–АДВ”ООД предлага счетоводно обслужване на български, английски и немски език.

На нашата компетентност се довериха фирми от различни сектори
на икономиката:

• Строителни компании
• Вносители и износители на
продукция и стоки
• Туристически агенции и туроператори
• Транспортни фирми
• Лекари и стоматолози
• Дружества, извършващи търговия
на едро и дребно
• Хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм
• Фирми, извърващи консултантска
дейност
• Услуги на населението