„ЕЛИТ КОНСУЛТ–АДВ”ООД е създадена през 2006г. от екип от счетоводни спецалисти. Разполага с 2 офиса – в Самоков и София. Обслужването на фирмите-клиенти се осъществява в офисите на фирмата със собствена материално-техническа обезпеченост. Във фирмата работи млад, ентусиазиран, висококвалифициран и
мотивиран екип от икономисти. Осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни квалификации и обучения, участия в конференции и семинари. За качествено обслужване и защита на интересите на нашите клиенти ползваме услугите на външни специалисти в областта на правото, одита и други области. „ЕЛИТ КОНСУЛТ–АДВ”ООД е бързо развиваща се фирма и печелим клиентите
си с лоялност, конфиденциалност, точност и коректно отношение.